הדלקת פחמים בנייר טבול בשמן חמץ

שאלה

שלום רב, לצורך הבערת המנגל הטבלתי נייר טישו ספוג בשמן משומש שאח"כ התברר שטוגן בו חמץ , הנייר הבעיר את הפחמים ועלהם צליתי את הבשר לחג , האם יש פה בעיה או שבגלל שהנייר עם השמן נשרף אז החמץ התבער ?

תשובה

אם הנייר נשרף עם השמן שעליו לפני שהנחת את הבשר על הגחלים או על רשת הבשר מותר באכילה. אם הבשר היה מונח על רשת, ושמן חמץ דלק תחתיו נראה לי שטעם חמץ מובלע בבשר ואין לאוכלו. 

הרב יעקב אפשטיין | כ' ניסן תשע"ז 14:40