האם אומרים במה מדליקין יום שישי זה מוצאי חג

שאלה

האם אומרים במה מדליקין יום שישי זה מוצאי חג

תשובה

בלוח ארץ ישראל (הרב טיקוצנסקי) כתוב שאין אומרים לכה דודי ולא במה מדליקים

רבני מכון התורה והארץ | י"ט ניסן תשע"ח 20:03