דרשת שבת הגדול

שאלה

האם רב בית הכנסת צריך לבטל את דרשתו הקבועה בין מנחה
לערבית כדי שהקהל ילך לשמוע את דרשת רב העיר בשבת הגדול
?

חג שמח

 

 

 

תשובה

כשכבוד התורה היה תקף בישראל כשהיה רב העיר דורש דרשת שבת
הגדול מתפללי כל בתי הכנסת היו באים לשמוע אותו.

 

 

הרב יעקב אריאל |