בשמים בפסח

שאלה

האם קיימת בעיה של ספק חמץ או חמץ בבשמים ובדיאודוראנטים
המכילים אלכוהול? האם קיימת בעיה דומה גם עם תכשירי קוסמטיקה
אחרים? כל המוצרים פסולים למאכל כלב.

תשובה

איני מכיר את סוגי הבשמים והחומרים שמערבים בהם. בעקרון חמץ
שנפסל לאכילת כלב קודם החג אין בו בעית בל ימצא ולא הנאה מחמץ
בפסח, אולם אם אדם מכניסו לפיו כגון בשפתון חוששים יותר שיש בכך
מעין אחשביה וע"כ לא משתמשים בו בפסח.
יש חוששים גם בסיכה על עור הגוף אולם רוב הפוסקים אינם חוששים
לכך

 

 

 

הרב יעקב אריאל |