ברכת האילנות

שאלה שלום רב לרבני המכון ותודה רבה שמפנים מזמנם העמוס ממילא לשאלות הציבור! ברוכים תהיו!
בעניין ברכת האילנות לשיטת הספרדים-יש לי מס´ שאלות:
1. אם בירכתי (בשם ומלכות): "שברא בו בריות טובות ואילנות טובים ליהנות בהם בני אדם" וחיסרתי את המילים:"שלא חיסר בעולמו כלום" (כי בירכתי בע"פ תוך כדי הליכתי בשדה...)-מה הדין?
2.האם על אילן פרי (מנדרינה) שאינו נותן פירות (מסיבה כלשהי) ניתן לברך?
3.עד כמה צריכים להיות קרובים לעצים:אם אני רואה את העצים סמוך לגדר פרטית (מרחק של 2.5 מטר) האם ניתן לברך?
4.האם עדיף לברך מוקדם ככל האפשר ביחיד או שמכיוון שממילא עבר ר"ח כדאי לחכות לברכה בציבור בחג או בחוה"מ?

תשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/17/2013 11:20:23 AM בס"ד


שלום וברכת ד´


1. נראה שאדם יצא יד"ח, אמנם אין זה רצוי שהרי זה טועה אבל יוצא יד"ח. ועל כן נראה שכיוון והיתה מלכות ואיזכור יסוד הברכה - יצא ידי חובת ברכה (רמב"ם הל´ ברכות פ"א ה"ה).
2. עץ שידוע שלא נותן פירות אין מברכים עליו שהרי אין עליו עשויים לתת פרי.
3. מרחק שיש הנאה בראייה.
4. עדיף להקדים ברכות שלא לאבד, בייחוד השנה שנשארה מעט מאד פריחה, אין להתמהמה.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון