בית מלון בפסח

שאלה

הרבה אנשים בגלל הקושי בניקוי והכנה לפסח הולכים לבית מלון
לכל החג.
האם לא ראוי להקל בהלכות פסח ככל הניתן, כדי שלא נגיע למצב
של חומרא דאתי לידי קולא?

תשובה

עזיבת הבית לפסח אינה פוטרת את האדם מניקוי יסודי ששל הבית מחמץ
ובדיקתו כהלכה לפני עזיבתו. היא רק משחררת אותו מהגעלת הכלים
והכשרת המטבח לבישול וכן מטירחת הבישול עצמו.
לא כל לכלוך הוא חמץ וחובת הניקוי חלה רק על מקומות שיש בהם
חשש לחמץ.
אגב, אם המלון הוכשר כדת וכדין ורמת כשרותו גבוהה מה הקולא
שבו?

 

 

 

הרב יעקב אריאל |