בדיקת חמץ

שאלה

האם כיום שכל האנשים מנקים ביסודיות רבה את ביתם יש צורך
לערוך בדיקת חמץ יסודית או די בהעברה בעלמא.

תשובה

הניקוי היסודי - אם הקפידו שלא להכניס למקומות שנוקו חמץ - אכן
מקל על הבדיקה אך אינו פוטר אותה לגמרי (עיין דעת תורה סי' תלג
ס"ב) הרבה פעמים מוצאים חמץ בדיקה באור לארבעה עשר למרות
שהבית נוקה ביסודיות

 

 

 

הרב יעקב אריאל |