בדיקת חמץ בתאי בית כנסת

שאלה

תא בבית הכנסת שאין לו בעלים- על מי חל חיוב בדיקת חמץ בתא זה? האם הגבאים נחשבים בעלים לגבי תא זה?

תשובה

הוא חל על כל הציבור, והגבאים בתור ממוני הציבור ממונים להוציא זאת לפועל.

הרב יעקב אריאל |