בדיקת חמץ במלון

שאלה

ראיתי שישנם פוסקים הכותבים שהמגיע לבית מלון במהלך פסח,
צריך לברר האם נעשתה "בדיקת חמץ" בחדרים ואם לאו יש
לבדוק בברכה. כששאלתי את הרב של המלון בו הגעתי במהלך
הפסח, הוא אמר לי שהוא לא מכיר הוראה כזאת מטעם הרבנות
לבדוק את החדרים, אלא רק את המקומות ה"ציבורים" במלון.
רציתי לדעת האם באמת ישנו צורך לבדוק את החדרים ועל מי
מוטלת בדיקה זו.
תודה רבה

 

 

 

תשובה

ההכשר של הרבנות מתיחס למאכלים המבושלים במטבח המלון בלבד.
אין הרבנות מורה לאנשים כיצד להתנהג בחדריהם.ועל כל מתארח
לשאול את רבו כיצד להתנהג.
ולגופו שלענין. כל מקום של ישראל שמכניסים בו חמץ צריך בדיקת
חמץ. וע"כ אף חדרי מלון צריכים בדיקת חמץ. אם נכנס לחדר
בי"ג בניסן לשם פסח או חלקו, חיוב הבדיקה על השוכר. אולם אם
נכנס בי"ד בניסן חיוב הבדיקה על בעל המלון. ואם נכנס בחג והחדר
לא נבדק - צריך לבדוק בעצמו בברכה ולבער (עי' סי' תלז). אולם
אם נכנס אחר החג נראה שפטור מהבדיקה שלאחר החג (על אף
שהחדר לא נבדק) בגלל הניקוי היום-יומי של המלון ובגלל שלא היה
ברשותו בחג (עי' סי' תלה).

הרב יעקב אריאל |