אכילת זרעי אבטיח בפסח

שאלה

האם מותר לנזהרים מקטניות בפסח לאכול זרעי אבטיח ודלעת בפסח?

 

 

 

תשובה

לא ראיתי מי שמזהיר מלאוכלם. אולי בגלל שהם דומים לחמניות
ומיני קטניות אחרות הנאכלים לבד ונאספים בערמות (מידגן), סברו שגם
הם נאסרו. אולם אין סיבה לאוסרם. בספר 'סדר פסח כהלכתו' כתב
שאם הזרעים נמצאים בתוך פרי בשרני שנאכל בעצמו דוגמת אבטיח
וכד' מותר לאוכלם. (כל זאת, כשהקליה וההמלחה נעשתה כראוי).

לא ראיתי מי שמזהיר מלאוכלם. אולי בגלל שהם דומים לחמניות
ומיני קטניות אחרות הנאכלים לבד ונאספים בערמות (מידגן), סברו שגם
הם נאסרו. אולם אין סיבה לאוסרם. בספר 'סדר פסח כהלכתו' כתב
שאם הזרעים נמצאים בתוך פרי בשרני שנאכל בעצמו דוגמת אבטיח
וכד' מותר לאוכלם. (כל זאת, כשהקליה וההמלחה נעשתה כראוי).

  

הרב יעקב אריאל |