אוכל כשר לפסח שנחתך על קרש חמץ

שאלה

עוף כשר לפסח שנחתך על קרש חיתוך של חמץ מה דין העוף

תשובה

אם אין מדובר בקרש של חיתוך לחם עליו יש פירורים, די לשטוף את העוף במים, ולהכינו כרצונך.

אם המדובר בקרש לחיתוך לחם והוא לא היה נקי, כדאי לאכול את העוף לפני פסח.

הרב יעקב אפשטיין | י"א ניסן תשע"ז 8:08