שו"ת קצרות בענייני פורים

שאלה

1] האם בפורים מותר לתת צדקה לאביונים כלומר בקופת צדקה במקום לתת מתנה לאביונים?
2] האם אפשר לעשות זאת לפני פורים או אחרי?
3] האם חובה לקחת יום חופש ביום פורים או שאפשר ללכת לעבודה ?
4] מחצית השקל אפשר לתת לפני או אחרי פורים (אם זה לא מסתדר ביום פורים עצמו)?
5] האם יש בעיה לאישה להתחפש לגבר ולהפך?

תשובה

1. צריך לתת למי שמחלק ביום הפורים עצמו.
2. אפשר לפני ולהתנות שיחלק רק בפורים עצמו.
3. אפשר ללכת אחר מקרא מגילה ועשות לאחר מכן סעודת פורים ומשלוח מנות.
4. נהגו לפני פורים, מר"ח אדר שני.
5. אומנם יש שהתירו לצורך פורים אם הלבוש צנוע אך עדיפה תחפושת אחרת

|