פרוז שהגיע לעיר מסופקת

שאלה

מה דין פרוז שקיים כל חובות החג והגיע בי"ד לעיר שבה עושים יומיים מספק? האם דין זה ישתנה בשנה כזאת לענין סעודת פורים ביום א?

תשובה

פרוז שיצא מעירו לאחר שקרא בה וקיים את מצוות הפורים פטור אף אם נכנס למוקפת חומה וק"ו למסופקת.
אם הוא לן בעיר השניה ושהה שם עד עלות השחר יש ספק אם חייב גם ביום השני.

הרב יעקב אריאל |