מתנות לאביונים על ידי שליח בהלוואה

שאלה

בס"ד

שלום לכבוד הרב, פגשתי עני הגון וברצוני לאסוף עבורו מתנות לאביונים.
א. בכוונתי לפנות במייל לקבוצת חברים ולהציע להם ליעד לעני את המתנות לאביונים שהם נותנים בפורים. מכיוון שרבים מהם לא אפגוש, אציע להם לנקוב בסכום, על מנת שאלווה להם את הסכום בפורים, אעביר את הכסף, והם יחזירו לי לאחר פורים. האם זו דרך כשרה לקיים מתנות לאביונים?

 ב. ייתכן שלא אהיה בפורים בסמוך לביתו של העני, וארצה להפקיד את הכסף בידי שליח אחר. האם עדיין יחשב לתורמים שהם נתנו מתנות לאביונים (למרות שהשליח האחרון לא מכיר אותם, ולא מונה על ידם ישירות)?
תודה,

תשובה

אין פגם בנתינה בשליחות אולם צריך שכל הנותנים יתנו את הכסף. ולכן תיקח חבר שיקנה את הסכומים שהם רוצים לתת ממך עבור כל אחד ואחד ואח"כ הוא יחזיר לך אותם לשם מסירתם לעני.

הרב יעקב אריאל |