מגילה בצבא

שאלה

שלום!
רציתי לדעת האם חייל שצריך לשמוע קריאת מגילה יכול לקרוא לעצמו ממגילה רגילה מפני הדחק שאין לו ברירה אחרת.

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

אם הכוונה למגילה שלא בקלף הרי שהתשובה שאין לקרוא שהרי זה כקורא בע"פ ולא יוצא ידי חובה, ברור שאם אין מגילה ואין באפשרותו להשיג במשך היום, יקרא בספר בלא ברכות סתם לזכור את המעשה. לגבי מגילה כשרה רוב המגילות כשרות ואפשר לקרוא בהם.

פורים שמח
בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/19/2013 12:58:48 AM