זמן קריאת מגילת אסתר

שאלה

יש לנו שיעור קבוע בשבת בין מנחה למעריב, וקריאת מגילה נערכת
במוצא"ש - כיצד לנהוג? האם להתפלל מעריב מיד בצאת שבת
לאחר השיעור וללכת הביתה להתארגן למגילה (תחפושות של ילדים
, הבאת מגילה וכד') או לוותר על השיעור הקבוע ולהתפלל ערבית
כמחצית השעה לאחר צאת שבת ומיד לקרוא מגילה?
במקרה שהרב פסק כאופציה הראשונה כיצד לנהוג עם אמירת ויהי
נועם ועלינו לשבח?

 

 

 

תשובה

השאלה העיקרית שצריך לבדקה האם כל הציבור מסכים לכל פתרון
והאם לא יהיו כאלו שלא ישמעו מגילה בגלל האיחור. במידה וכל
הציבור מסכים עדיף ללכת לאחר השיעור לבתים להבדיל על הכוס
לעשות את כל ההכנות ולבוא להתפלל ערבית ומקרא מגילה. במידה
וחלק מהציבור לא יגיע שוב, עדיף להקדים את השיעור ולהתפלל
ולקרוא בזמן הרגיל.
באשר להצעה להתפלל ערבית ולאחר הפסקה לקרוא את המגילה,
לכאורה זהו הפסק בתפילה. אולם במוצ"ש זה יש תופעה ייחודית
אומרים קדיש תתקבל מיד אחרי העמידה ולא חצי קדיש כבמוצ"ש רגיל.
כלומר התפילה נגמרה בעצם עם הקדיש אין לראות בהליכה הבייתה
לשם הבאת הילדים הפסק. ויהי נועם ועלינו אפשר לומר אחרי המגילה.

 

 

 

 

הרב יעקב אריאל |