"הקב"ה ברא רפואה למכה"- האומנם?

שאלה

לרב יעקב אריאל שלום,

אנו לומדות את מגילת אסתר, ונתקלנו בשאלה שמטרידה אותנו.
חז"ל אומרים שהקב"ה ברא "רפואה למכה", בכך שאסתר נבחרה להיות מלכה תחת ושתי, ועל כן היה ביכולתה להציל את היהודים מגזירתו הרעה של אחשוורוש.
אבל, כל סיפור הגזירה נולד בעצם בגלל בחירתה של אסתר למלכה.
שהרי אילולא כך לא היתה נוצרת הסיטואציה שמרדכי יושב בשער המלך ומעורר עליו את חמת המן בכך שלא השתחווה לו. אם כן, הגזירה היא תוצאה של היות אסתר למלכה.
וכיצד ניתן להבין את דברי חז"ל?!

תודה מראש על התשובה.

תשובה

וכי נדמה לכן שהמן היה גוזר את גזרתו רק בגלל מרדכי, וכי עמלק צורר את ישראל רק בגלל סיבות זמניות וממקומיות?!

חז"ל מלמדים אותנו שאיבתו היא שורשית רוחנית ולכן גם אם מרדכי לא היה יושב בשער המלך הגזרה היתה נגזרת על עמנו. וב"ה שהכין תרופה למכה.

הרב יעקב אריאל |