אכילה קודם קריאת מגילה

שאלה

האם מותר ואף ראוי לאחר מעט את ערבית במוצאי הצום, כדי שאנשים ישברו את הצום ויגיעו פחות מותשים ויותר בעלי סבלנות לערבית ולקריאת מגילה, (בעיקר במקומות בהם עקב הכאת המן יוצא שיכולים לסעוד רק אחר כשעתיים מסוף הצום)?

תשובה

התיר זאת באגרות משה (או"ח ח"ד סי' סב), אולם צריך להדגיש שמותר לשתות ולאכול מזונות פחות מביצה ופירות כמה שרוצים. 

ולגבי אם ראוי להנהיג כך, אם יש רבים המצטערים מאיחור שבירת הצום, וזה יכול להביא לפיצול המניין ולקריאה מהירה של חלק מהציבור ולקריאה איטית עם הילדים של חלק מהציבור - עדיף משום ברוב עם הדרת מלך לאחר מעט את תפילת ערבית והקריאה ולתת לסובלים מהאיחור לשבור את הצום.

 

הרב יעקב אריאל |