פרגולה כסכך

שאלה

אדם שמתארח אצל הוריו, המשתמשים בפרגולה שצילתה מרובה מחמתה. הקרשים מחוברים במסמרים לקורות (שיש בעוביין 8 ס"מ).
במשך השנה יש לוחות פלסטיק ע"ג הפרגולה, ולמשך חג הסוכות - אביו מסיר את הלוחות הללו, ושם ענפי סכך ע"ג הפרגולה (בנוסף ולא במקום).
א"א לנענע את הקרשים (כיבוד הורים).
האם ניתן לשהות בסוכה זו (ע"ס ההיתר שהתיר הרב בשו"ת שלו, וכאן נחשב כדוחק מפאת כיבוד הורים)?
האם יש בעיית תולמ"ה או לא?
האם הנחת ענפי הסכך נחשבת ל"חידוש" אע"פ שיש כבר צילתה מרובה ע"י הפרגולה או לא?
תודה רבה, חג שמח.

 

 

 

תשובה

זוהי שעת הדחק ולכן יוצאים ידי חובה בסוכה כזאת בסוכות.
יש מקום לומר שהוספת הסכך יש בה חידוש למרות שהסוכה כשרה בלעדיה

 

 

 

הרב יעקב אריאל |