עץ אתרוג הסמול לעץ אחר האם כשר לברכה

שאלה

האם עץ אתרוגים הגדל בסמוך לעץ הדר אחר 2-3 מטר האם הוא מוגדר כמורכב ? שאלתי הנה האם הוא כשר לברכה בסוכות

תשובה

שלום

איסור כלאים האילנות הוא הרכבת וחיבור ענף בענץ  זה בזה (כנה ורוכב) של שני מינים שונים, אך אין איסור בגדילתם בסמיכות (עיין רמב"ם הלכות כלאיים פ"א הלכות ה-ו, שו"ע יור"ד סי' רצה), לכן אין כאן איסור כלל והאתרוגים מותרים לברכה.

רבני מכון התורה והארץ | ה' אב תשע"ה 12:12