סכך המועמד על ידי מעמיד מקבל טומאה

שאלה

שלום רב, יש בביתי פרגולת עץ המסוככת במחצלת קנים המושחלת בחוטי ברזל ומקובעת לפרגולה באמצעות ברגים. פרגולה זו נועדה מתחילת לשמש כסוכה ולכן לא קורתה באמצעות סנטף (בניגוד לפרגולה נוספת בבית שמקורה ע"י סנטף). האם ניתן להשתמש בפרגולה כסוכה ע"י הוספת סכך על גבי המחצלת הקנים?

תשובה

בדיעבד כשרה.

הרב יעקב אפשטיין | י"ב תשרי תש"פ 7:21