סוכה תחת אילן גבוה

שאלה

בס"ד
סוכה תחת אילן גבוה מאד למעלה מעשרים אמה מגובה סכך הסוכה האם היא כשרה?

תשובה

היא פסולה.

הרב יעקב אריאל |