סוכה עם מעברים בתוכה

שאלה

סוכה שיש בה דפנות אולם במרכזה ישנו פתח כניסה ומול בדופן
הנגדית ישנו פתח יציאה נמצא שמול הפתחים אין דופן משני
הצדדים. האם יש בה בעיה?

תשובה

אם בדפנות שבהן יש פתחים נשאר מצד הפתחים דופן בשיעור של
7 טפחים טפחים אי"צ בתיקון כלשהו והסוכה כשרה

 

 

 

הרב יעקב אריאל |