סוכה סביב שולחן הקבוע בארץ

שאלה

מה דין סוכה הבנויה סביב שולחן הקבוע בארץ כך שאין אפשרות ללכת בסוכה (לדוגמא שולחן עץ כזה שהקק"ל מציבים ביערות עם ספסלים מקובעים אליו והדפנות צמודות לספסלים הנ"ל)
השאלה היא האם גובה הדפנות צריך להמדד מהרצפה או מהספסלים או שאולי הסוכה בכלל פסולה כי אינה ראויה למגורים?

תודה רבה

תשובה

אם ניתן להזיז את השולחן הסוכה כשרה והיא נמדדת מן הקרקע.
אך אם השולחן קבוע בקרקע ואין י' טפחים מהשולחן לסכך הסוכה פסולה

הרב יעקב אריאל |