לימוד בליל הושענא רבה

שאלה

האם חובה להישאר ללמוד תורה בליל הושענא רבה?

 

 

 

תשובה

הרב יעקב אריאל |

זהו מנהג מצד שיום זה הוא האחרון לחתימת דיני ר"ה ויו"כ, וע"כ
מרבים בו בתפילה. ולהוסיף זכויות מחברים לילה ליום בלימוד תורה
ואמירת תהילים. וי"א מצד האושפיזין של אותו יום – דוד המלך
שהיה ממעט בשינה ומרבה בתשבחות (ספר טעמי המנהגים). עכ"פ מי
שקשה לו להישאר ער ובגלל הלימוד כל יומו יעבור בנימנום אינו
מחוייב בו וירבה בלימוד בלילה ויוסיף ביום.