כשרות השיטה הכחלחלה למצוות ערבה

שאלה

האם יש לשיטה הכחלחלה דין ערבה? מצד אחד יש לה כל הסימנים (עלה משוך וצר בלי פגימות), ומצד שני היא שונה מהערבה המקובלת בכמה דברים (אותו צבע משני צדי העלה, ואין פטוטרת המחברת את העלה לגבעול).

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד'

שיטה זו איננה ממשפחת הערבה כלל, היא מוגדרת היום כקטנית (דו פסגית) ואילו הערבה היא משפחה עצמאית. כך שאין להם כל קשר והמסורות הן בקשר לערבה לבנה הגדלה על הנחלים ושיטה כחלחלה אין לה כל קשר לנחלים. ועל כן אין לקחתה כערבה.


בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ

הרב יהודה הלוי עמיחי |