ישיבה בסוכה מתחת לקורת בטון

שאלה

אדם שבנה סוכתו מתחת לקורות בטון שרוחבן 25 ס"מ האם יכול
לשבת בסוכה?

 

 

 

תשובה

מתוך הנחה שרוחב הקורות הוא עשרים וחמישה ס"מ (כי לצערי
הספרות מתחלפות באינטרנט)התשובה היא: בראש סי' תרלב מובא שסכך
פסול באמצע הסוכה פוסל רק בארבעה טפחים וא"כ קורה כזו אינה
פוסלת את הסוכה. ועם זאת מביא במשנה ברורה מהחיי אדם שיש
הרבה ראשונים הסוברים שאין לאכול או לישון מתחת לסכך פסול
שרוחבו מג' טפחים ועד ארבעה טפחים וע"כ מן הראוי שלא לאכול
ולישון תחתיו.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |