חנוכת בית בסוכות

שאלה

האם מותר לעשות חנוכת בית החול המועד סוכות?

מדובר בבית שעברנו אליו לפני שנה אף לא הזדמן לנו לעשות חנוכת בית.

אני יודעת שאם לא נעשה חנוכת בית בסוכות זה יידחה בעוד כמה חודשים לפחות.

מדובר בבית בבניין כך שאין לנו סוכה פרטית משלנו אלא רק סוכה משותפת לכל דיירי הבניין.

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד´

יש להשתדל לעשות חנוכת הבית בהקדם, אין צורך בסעודה גדולה, אלא לקחת עשרה לקרוא את הפרקים הנאמרים בחנוכת הבית ולאכול מעט עוגיות ומעדנים.
אם אין סוכה לא ראוי לעשות חנוכת הבית בסוכות מכיוון שאנשים יצטרכו לאכול מחוץ לסוכה.


חתימה טובה
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי | 1/29/2013 7:25:07 PM