הלכות סוכה 2

שאלה

 

שאלות ותשובות קצרות שנשאלו הרב יהודה הלוי עמיחי ורבני מכון התורה והארץ בנושאי הלכות חג הסוכות

תשובה

שאלה

אני מעוניין לבנות סוכה במרפסת. מידות המרפסת והסוכה 3 מ´ *1.5 מ´. כאשר רק קטע של 46 ס"מ 0*3 מ´ פתוח לשמיים והשאר מקורה. הבנתי שניתן לבנות דופן נוספת במרחק שלא יעלה על שני טפחים בתוך הגג. האם זה נכון ומה גודל הדופן הנוספת שמחויבת על פי ההלכה?


תשובה

אמנם צדק מי שאמר לך שאתה יכול להוסיף מתחת לגג, אולם לצערי נפלת בסבוך הלכתי. אפרט לך מעט. גודל הטפח לפי הגר"ח הוא 8 ס"מ. ואילו לפי החזו"א הוא 9.6 ס"מ. גודל המינמלי של סוכה הוא 7 על 7 טפחים. כאשר לדעת הגר"ח נאה הגודל 56 ס"מ, ואילו לחזו"א הגודל הוא 67.2 ס"מ. לפי הסוכה שלך עליך להוסיף לפי הגר"ח נאה 10 ס"מ, ואילו לפי החזו"א 21.2 ס"מ. בפחות מגודל זה הסוכה פסולה שהרי אנו צריכים שבסוכה יהיה לפחות 7 טפחים. מותר בסוכה קטנה מותר להוסיף סכך פסול עד 3 טפחים, לדעת הגר"ח השיעור הוא 24 ס"מ, ואילו לחזו"א 28.8 ס"מ. כעת לפי הגר"ח נאה אם תוסיף 21-23 ס"מ הסוכה תהיה כשרה, גם לפי החזו"א אתה צריך להוסיף לפחות 21.2 ס"מ.
העולה מדברינו שאתה יכול לעשות את הדופן שתחת הגג במרחק של 21.2-23 ס"מ מקצה הגג. הדופן צריכה להיות בגובה לפחות 10 טפחים, דהיינו מטר.

 

 

שאלה

שתי שאלות בנוגע לכשרות סוכה:

1. סוכה שדפנותיה מתחילות מהרצפה אבל אינן מגיעות עד לגג הסוכה, כך שנוצר מרווח בין הדפנות לבין הגג - האם הסוכה כשרה?

2. פרגולה, שעל גגה מותקן לוח פרספקס (חומר פלסטי שקוף) כדי למנוע חדירת גשם, האם מותר להניח עליה את הסכך כדי שהפרגולה תשמש כסוכה, או שחייבים להוסיף קרשים שישמשו כ "מעמיד" ועל הקרשים לשים את הסכך?

תשובה

אם הדפנות גבוהות 80 ס"מ, אין צורך בגובה דפנות עד הגג. יש להוריד את הפרספקט מעל הפרגולה, ואם הקרשים אינם צפופים במיוחד, אפשר לסכך על גבם. אין חובת הוספת קרשים נוספים.

 


שאלה

האם מותר לבנות סוכה מתחת לעץ פסיפלורה במרפסת, כאשר העץ נמצא בתוך עציץ, ולא מחובר לאדמה (חוץ מלאדמה שבעציץ)? האם זה מהווה חציצה? בנוסף, האם פסיפלורה נחשבת כעץ או כשיח לעניין ערלה? 

תשובה

לגבי שאלת הפסיפלורה ומעמדה, נחלקו בכך האחרונים, וכבר נכתבו תשובות באתר זה, ולדעתי כדאי להחמיר מכיוון שזה ספק בשל תורה, אולם יש מגדולי ישראל שמקילים להחשיבו כירק. לעניין סוכה, העציץ בודאי נקוב, שהרי אחרת היה מרקיב השורש, וכמו כן העלים הם מול הקרקע ועל כן נחשב להיות כמחובר לקרקע, ואין לעשות סוכה תחתיו.

הרב יהודה הלוי עמיחי |