האם אתרוג שנקנה בשוק ארבעת המינים ולא זכור מהו מקורו המדוייק חשוד כמורכב או לא?

שאלה

שלום! האם אתרוג שנקנה בשוק ארבעת המינים ולא זכור מהו מקורו המדוייק חשוד כמורכב או לא? תודה

תשובה

נראה  שביום הראשון הדבר הוא ספק דאורייתא,  ולכן צריך ידיעה שהאתרוג לא מורכב.

מ"מ היום שהאתרוגים מצויים בשפע וניתן לקנות אתרוג כשר שמוחזק בלתי מורכב בזול ,יש להשתדל לרכוש אתרוג אחר שידוע שהוא בחזקת בלי מורכב.

רבני מכון התורה והארץ | י"ב תשרי תשע"ח 14:43