"אתרוג ה"מוחזק כבלתי מורכב

שאלה

שלום כבוד הרב,
הצטברו אצלי שלוש שאלות בנוגע לחגים ומועדים, אשאל אותן
בהודעות נפרדות לנוחיות מנהלי האתר. השאלה הראשונה:
השנה קניתי, בניגוד לשנים קודמות, אתרוג "אשכנזי" (לא זן
תימני, ולא חב"ד, ולא מרוקאי).
האתרוג בא מפרדס ידוע ו"מוחזק כבלתי מורכב", אולם לאחר החג
פתחתיו וראיתי מבנה פנימי זהה כמעט לחלוטין לזה של לימון וכן
טעם של לימון. קשה להאמין שזן זה לא הורכב מעולם עם לימון.

ממדרשי חז"ל על האתרוג נראה סביר שהם התכוונו שטעמו טוב,
ולא חמוץ כלימון (אולי מתקתק כמו האתרוג התימני).
דיברתי בעבר עם ת"ח, והוא טען שהסטורית לא ייתכן שבכלל יהיה
אתרוג שלא הורכב באחד הדורות הקודמים, ולכן נראה לו שיש
להכשיר כל אתרוג שבו הסימנים של אתרוג.
נראה לי שאין מתאמצים לחקור את האמת בנדון זה, וסומכים בקלות
על ה"מוחזק". האם הסיבה היא שבדחק גדול אולי אפשר להכשיר
על פי סימנים, ולא רוצים שהמצוה תאבד חלילה מן העולם?
(עולה על הדעת שניתן, באמצעים גנטיים, להוכיח שזני האתרוג
המוחזקים ככשרים (לפחות חלקם) אכן מורכבים עם לימון. האם לאור
הנ"ל ראוי להימנע מבדיקה כזאת?)

תשובה

א. הרכבה אינה משנה מטען גנטי.
ב. סימני הרכבה כביכול, אינם נכונים ואין בצורת שכיבת הגרעינים
וכד' שום סימן להרכבה.
ג. מטען גנטי בין כל סוגי האתרוגים נבדק ונמצא זהה (עי' מאמר
פרופ' גולדשמידט בתחומין).
ד. אין אפשרות לברר רטרואקטיבית אם מקור יחור הוא מעץ מורכב
(אם אין יודעים בפועל מאין היחור נלקח), וגם אין לכך משמעות כיון
שאין שינוי גנטי ביחור.
ה. מה שצריך לצורך נטילת אתרוג כשר הוא ידיעה שאתרוג זה אינו
מעץ שהורכב על שאינו מינו, אבל לא ידיעה לשעבר על ההיסטוריה
של העצים (גיל עצים הוא עד כעשרים שנה).

 

 

 

הרב יעקב אריאל |