אתרוגים

שאלה

האם ניתן להשתמש באתרוגים (אוצר בית דין) לשימושים שונים? אם כן כיצד לנהוג?
לדוג´ - הכנת ריבה, הכנת אתרוג מצופה בציפורן להבדלה...

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´


מותר לעשות מהאתרוג ריבה, אבל אין לעשות אותו בשמים.


בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/22/2013 1:01:52 AM