אתרוגים מורכבים

שאלה

האם גם היום נכונה הקביעה שרוב האתרוגים בשוק מורכבים?

תשובה

אינני יודע מי אמר את הקביעה הזאת, ועל כן אינני יכול להגיב, ברור שהאתרוגים שתחת פיקוח רבנים רציניים אין בהם מורכבות.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |