ארבעת המינים אוצר בית דין

שאלה

לכבוד הרב שלום רב
כיצד יתכן שמכוכרים אתרוגים מאותו אוצר בית דין בעלי הידורים שונים במחירים שונים, הרי אותם המלאכות עליהם קיבלו הפועלים שכר (קטיף, אריזה, הפצה וכו) נעשו באותו אופן לגבי כל סוגי האתרוגים באותם פרדסים?
תודה רבה וחג שמח

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

בית הדין צריך לשלם לחקלאי סכום של הוצאות, ומכיוון שאין אפשרות לעשות מחיר אחד לכל האתרוגים, שהרי אתרוג סוג ג´ לא יכול להיות משווק בסכום גבוה יותר, ועל כן צריך לעשות ג´ דרגות שבהם לפעמים מי שקונה א ממן יותר מאשר מי שקונה ג´ והכל לתשלום החקלאי.
כל זה באוצרות בית דין אמיתיים.

חג שמח
בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/22/2013 1:10:17 AM