אקריות באתרוג

שאלה

כבוד הרב' שלום , אשמח לדעת מה הדין לכתמים מסוימים באתרוג הנוצרים כתוצאה מאקריות, כתמים בצבע לבן אפרפר. אשמח לתשובה שתכלול מקורות לעיון ( הלכתיים, ואם יש אף מדעיים) תודה.

תשובה

ב"ה

שלום וברכה, מצו"ב קישור על האקרית, מחזור החיים שלה והפגיעה הנגרמת ממנה בהדרים: מאמר על האקרית.

מבחינה הלכתית, מזיקים שנמצאים על האתרוג פוסלים אותו מדין שינוי מראה, על פי ההגדרות העקרוניות של שינוי זה (מה ניתן להוריד, שינוי צבע, חשש פגימה וכו') כמבואר בשולחן ערוך או"ח סימן תרמח סעיפים יג- יד.

בברכת התורה והארץ

דוד אייגנר

מכון התורה והארץ

הרב דוד אייגנר | כ"ד חשון תשע"ח 11:48