רחיצה ביו"ט

שאלה

לכבוד הרב יהודהי עמיחי

ראיתי תשובתו של הרב בענין רחצה ביו"ט ורציתי לשאול:
האם גם ילדים קטנים, לא תינוקות, שרוחצים על בסיס יומי ניתן להקל ולרוחצם?
האם כשאר יש שני יו"ט ולאחריהם שבת ואז פשיטא שאחת לשלושה ימים אנשים רוחצים גופם גם בחורף מה גם שבערב שבת כולם מהדרים לרחוץ בחמים, ניתן יהיה להקל ולרחוץ ביו"ט שני של ר"ה?
האם הדין משתנה כאשר המים הוחמו מבעוד יום ע"י דוד שמש?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד'

א. אי אפשר להקל לילדים, אפילו אם הם בפני עצמם רגילים לרחוץ.
ב. ערב שבת איננו מודד לעניין דבר השווה לכל נפש, הגדרתו היא כללית ולא לפי זמנים מסוימים.
ג. חמום המים על ידי דו"ש מקל לעניין בישול המים, אבל גזרת מרחצאות היא כללית על עצם רחיצת הגוף בחמים, אבל בקרים ביו"ט לא נאסר.


כתיבה וחתימה טובה
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |