קטן שהגדיל בימי הספירה

שאלה

קטן שהגדיל בימי הספירה, האם ממשיך לספור בברכה?

תשובה

כן

הרב יעקב אריאל |