ענייני עירוב בשבת

שאלה

שלום לכבוד הרב

א. במקום שאין ערוב האם מותר לפתוח את הדלת שהיא של רשות היחיד ועל ידי הפתיחה הוא מזיז אותה 4 אמות ברשות הרבים (כמובן שהדלת מחוברת עם צירים לקיר).

ב. בשבת יש מקום מסוים שאני הולך עליו ובדרך אני צריך לעבור בשדה קוצים הקוצים יבשים ממש ככה שבטוח שהם מתים ומתי שאני הולך חלק מהקוצים נשברים האם יש כאן בעיה (יש לציין שאין לי דרך אחרת חוץ מהשדה) תודה רבה

תשובה

א. הציור המעשי לא לגמרי מובן.

נראה מדבריך שהדלת מחוברת בציר לקיר המהווה את המחיצה של רשות היחיד, והוא נפתח לרשות הרבים. לפי שאלתך משמע שהשער ארוך יחסית ועל כן הוא 'עובר' ארבע אמות ברשות הרבים. אמנם כיון שהוא תלוי ואינו מונח אין בו עקירה ואין בו הנחה.

אמנם אם ארכו יותר מעשר אמות והוא פותחו יש בפתיחתו פירצה יותר מעשר אמות הפוסלת את המחיצה של רשות היחיד, ולכן צריך לקבוע מעל השער הנפתח בשבת צורת הפתח, או לפותחו כמטר בלבד. (אם המדובר בהוצאת עדר למרעה וכד' יותר כדאי לקבוע צורת הפתח).

ב. אין בעיה כיון שאין כאן קצירה וכן אינך מתכוין  לקצור וכד'.    

הרב יעקב אפשטיין | כ"ז סיון תשע"ו 9:26