תרופה בצום ט' באב ויוהכ"פ

שאלה

במהלך השנה האחרונה סבל בני (בן כ12) מפרכוסים והתחיל לקבל טיפול תרופתי בDEPALEPT במינון של CC 6 בבוקר ובערב.

מה עלינו לעשות בט באב וביום הכיפורים?

תודה לכבוד הרב.

תשובה

איני יודע מה חומרת הבעיה ואיך היא ניטלת. אם יש בה סכנה או אם הוא חולה שאב"ס.

יש להתיעץ עם הרופא. אף אם אין בו סכנה והסירופ מתוק ניתן ליטול ע"י הפקעת המתיקות. ושתית מים פחות מכשיעור בנטילתו.

הרב יעקב אריאל |