מנהג ה"מלקות" בערב יום כיפור

שאלה

שלום לכת"ר.
ראשית הננו מודים לכבודו על התשובות שהשיבנו עד כה ואולי גם יישמנו וניישם כמה מהן. לגבי מנהג המלקות בערב יום כיפור בבית הכנסת, אע"פ שהמשנה ברורה תמה עליו שבזמן הזה אין חיוב מלקות לבית דין וזהו אולי מנהג מקובלים בכל זאת, נראה לי שיש בעניין זה תיקון מסויים לשבים באמת אל ה ותורתו.

לפיכך, הנני מבקש מכת"ר להסביר לנו איך לבצע את המנהג הזה באופן מכובד בבית הכנסת ? מי ראוי להיות המלקה ? וכמה מלקויות צריך המוכה לקבל ? נראה לנו שהאר"י הסתפק בארבעה מלקות בלבד.
בכבוד רב

 

 

תשובה

ראיתי את המנהג של המלקות בבתי כנסת של חסידים אולם חוששני שבבתי כנסת אחרים שלא הורגלו בכך ייראה הדבר כחוכא ואטלולא על כן עדיף שלא להנהיג זאת כלל.

הרב יעקב אריאל |