מוקצה ביום כפור

שאלה

שנה טובה, האם נעלי עור הם מוקצה ביום כפור ואם כן גופן או כלי שמלאכתו לאיסור?

תשובה

נעלי עור ביוכ"פ הן לכל היותר כלי שמלאכתו לאיסור ומותר לטלטלו לצורך גו"מ.

 

 

הרב יעקב אריאל |