תפילת ערבית במוצ"ש חנוכה

שאלה

האם ראוי להקדים תפילת ערבית במוצ"ש הקרוב שהוא לילה ראשון של חנוכה?

תשובה

לכתחילה ראוי להדליק נרות חנוכה כמה שיותר מוקדם ולכן כתוב על כמה מגדולי ישראל שהקפידו להדליק נרות כשלשים וחמש דקות אחר שקיעה ולהתחיל ערבית 21 דקות אחר שקיעה.
אך רוב בתי הכנסת אינם מקפידים על כך משום שסומכים כנראה על כך שכיום הרחוב הומה אנשים גם אחרי חצי שעה

הרב יעקב אריאל |