נרות חנוכה לאדם הנמצא בחו"ל

שאלה

אדם הנמצא בחו"ל במקום שאין לו אפשרות להדליק נרות - האם
יכול לצאת ידי חובה בנרות המודלקים בביתו על ידי בניו (הגדולים) או אשתו?

תשובה

מתוך הנחה שכוונתך לנרות חנוכה, אדם הנמצא במקום בו אין שום
אפשרות להדליק נרות יכול לצאת אם אשתו מכוונת להוציאו והוא
מתכוין לצאת בכך.

הרב יעקב אריאל |