ניקוי החנוכיה ביום האחרון

שאלה

האם מותר ביום האחרון של חנוכה לאחר שהנרות כבו, לנקות את
החנוכיה? אישתי עשתה בטעות כן, האם נהגה נכון?

 

 

תשובה

ודאי שמותר ואין בכך שום טעות. נר חנוכה אינו מוקצה לכל היום כמו
סוכה וכד' ורק צריך לשרוף מותר שמן ופתילות.

הרב יעקב אריאל |