מקור דמי חנוכה

שאלה

שמעתי שמקור המנהג לדמי חנוכה הוא חג המולד שחל בסמיכות
לחנוכה. וכדי שלא ליצור קנאה בין הילדים היהודים לבין הנוצרים
הנהיגו לחלק דמי חנוכה גם ליהודים.
1. האם זהו אכן המקור למנהג זה ?
2. אם כן האם מותר לתת דמי חנוכה לילדים או שיש בכך משום
חוקות הגויים ?

 

 

 

תשובה

1. איני יודע. לא שמעתי סברה זו מעולם.
2. כיון שאיני מכיר סברה זו איני חושש לה.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |