חנוכה

שאלה

מה העינין להדליק נרות חנוכה לפרסומי ניסא הרי כל אדם מישראל מצווה להדליק נרות אם כן למי אני מפרסם את הנס?
תודה רבה!

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד´


פרסום הנס הוא לכל היהודים, כשמחה ברחובות העיר. וכן כלפי הגויים שידעו על הצלת בני ישראל.

חנוכה שמח
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי | 12/30/2012 10:12:05 PM