חנוכה

שאלה

מדוע דווקא בחנוכה יש עניין של פרסום, יותר משאר החגים, ומה העניין לרסם את הנס? 

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´


חנוכה ענינו הוא פרסום הנס לעוברים ושבים, שהרי היונים רצו לכבות את אור ישראל, ואנו מאירים את האור הזה כלפי חוץ. ובייחוד שהם רצו רק להשמיד את הרוח הישראלית ואנו מגלים את הרוח הישראלית, שהיא מאירה כלפי חוץ ומשפיעה על כל העולם, ובשעת הסכנה איננו יכולים להאיר לעולם לכן אנו מדליקים בבית.


בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 3/7/2013 12:43:26 PM