הדלקת נר חנוכה במקום שאין יהודים

שאלה

אני לצורך עבודה נאלץ בחנוכה להיות לפעמים בחו"ל במקומות
שאין יהודים כלל. בשו"ע סי תרעז סעיף ג ובשער הציון שם ס"ק
כ, משמע שאם אדם אינו רוצה לצאת בהדלקת אשתו, מדליק
בברכה. ואילו בשער הציון בסי תרעב ס"ק יז, כשהוא מדבר על מי
שחוזר לביתו מאוחר הוא מביא מספר חמד משה בשם ראשונים שמי
שנמצא בין גוים מדליק בברכה, אבל שם המשנה ברורה עצמו
מסיק לבסוף שאין למחות מי שנוהג כן , אבל למעשה אין לברך. אז
תחילה איך מיישבים דברי המשנה ברורה בשער הציון, והלכה למעשה
אם אני נמצא לבדי במלון במקום שאין יהודים, האם לברך או לא?

תשובה

אם אתה מתכוין שלא לצאת בכוונת אשתך בהדלקת הנרות, אתה
יכול לברך ולצאת י"ח. ועדיף לעושת כן במקום שלא רואים נרות של
יהודים המדליקים כהלכה.
אתה יכול גם לתאם עם אשתך שתדליק אחריך ואז אתה צריך להדיק
בזמן בברכה כיום שיש פלפונים קל לתאם זאת.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |