הדלקת נרות חנוכה במסיבה

שאלה

האם מותר להדליק נרות חנוכה במסיבה לכבוד חנוכה שמשתתפים בה אנשים רבים, בפרט שחלקם אינם שומרי תורה ומצוות, והאם יש לברך על ההדלקה?

 

 

 

תשובה

הדין המקורי הוא להדליק נר חנוכה בבית. הדלקה במסיבה שאינה בבית המדליק דומה למנהג להדליק נר חנוכה בבית הכנסת משום פרסומיה ניסא, אולם לדעת רוב הפוסקים מנהג זה קיים רק בבית הכנסת. לכן אין לברך על הדלקת נרות במסיבה, אלא ידליק ללא ברכה. יש שהציעו להתפלל תפילת ערבית מיד לאחר הדלקת הנרות, כדי שידמה להדלקת נרות בבית הכנסת.

 

 

הרב יואל פרידמן | חשוון תשע"ג