הדלקת נרות חנוכה במסיבה

שאלה

האם יש עניין להדליק נרות חנוכה במסיבה (פרסומא ניסא?!) ואם
כן האם בברכה?

תשובה

הרב יעקב אריאל |

לא יוצאים בכך ידי חובה אך יש בכך מעין פרסומי ניסא (לא כפי
שנקבע ע"י ההלכה) ולכן אין להדליק בברכה. אך אפשר לשיר מעוז צור